Carles Buxadé i Ribot

(Barcelona, 1942)

Arquitecte.

Format a l’Escola de Barcelona, on ocupa la càtedra d’estructures (1970), treballa associat amb Joan Margarit i Consarnau. Obra conjunta és la cúpula metàl·lica del mercat de Vitòria, per la qual han rebut diversos premis (1977). Així mateix són coautors del projecte de l’estadi i de l’anell olímpic de Montjuïc (juntament amb F. Correa, A. Milà i V. Gregotti).