Carles Carreras i Verdaguer

(Maó, Menorca, 3 de setembre de 1948)

Geògraf.

Llicenciat en geografia a la Universitat de Barcelona (1971), s’hi doctorà el 1978. Hi és professor des del 1972 i catedràtic des del 1986. És membre de la Societat Catalana de Geografia i el 2008 ingressà a la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

S’ha interessat especialment per la geografia urbana: Hostafrancs, un barri de Barcelona (1974), Sants. Anàlisi del procés de producció de l’espai urbà de Barcelona (1980), La ciudad. Enseñanzas del fenómeno urbano (1983), Geografia urbana de Barcelona (1993), Universitat i ciutat (2001), La Barcelona literària (2003), i també per la geografia econòmica i regional, amb diverses publicacions com Les àrees de concentració comercial de Barcelona (1990), Els eixos comercials metropolitans (1999), Atlas comercial de Barcelona (2003), Barris antics de Catalunya (2005) i Botigues antigues de Catalunya (2006). Ha dirigit també diverses obres col·lectives de geografia (Geografia General dels Països Catalans, 1992-94; Atles de la diversitat, 2004).