Carles de Borja-Centelles i de Velasco

(Gandia, 1573 — ?, 1632)

Lloctinent de Sardenya (1611-16).

Duc de Gandia, marquès de Llombai i comte d’Oliva. El 1593 es casà amb una filla de Giovanni Andrea Doria. En 1613-14, durant la seva lloctinència, presidí el parlament del regne de Sardenya, que precisà, entre altres punts, la forma d’intervenció dels nobles a les corts.