Carles de Borja i de Castro

(Madrid, 1530 — Castelló de les Gerres, Vall d'Albaida, 1592)

Duc de Gandia i segon marquès de Llombai.

Virrei de Portugal (1583). Fill primogènit de Francesc de Borja i d’Aragó, per renúncia del seu pare heretà els títols de duc de Gandia i marquès de Llombai (1551). Fou ambaixador extraordinari a Gènova (1575-76). A partir del 1585 visqué retirat a Gandia. Martí de Viciana li dedicà la segona part de la seva Crónica de Valencia (1563).