Carles Parés i Guillèn

(Barcelona, 1907 — Mèxic, 1973)

Metge.

Estudià medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicencià i després s’especialitzà en urologia. Treballà al servei d’urologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Durant la Guerra Civil, fou director mèdic, des del 1937, del VIII Grup d’Hospitals, de Conca, i de l’hospital militar de Figueres, amb el grau de metge major de sanitat de l’exèrcit de la República Espanyola. El 1939 s’exilià a Mèxic i s’establí a la ciutat de Mèxic. Hi exercí com uròleg a l’Hospital General de México, a l’American British Cowdray Hospital i a la Beneficiencia Española. Ensenyà als cursos de medicina de postgrau de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fora del seu àmbit, fou director de la Compañía Anglomexicana de Seguros SA. Féu recerca i publicà diversos treballs i monografies a la “Revista de Urología” i l’obra Operatoria urogenital (1951).