Carles Pirozzini i Martí

(Barcelona, 1852 — Barcelona, 1938)

Carles Pirozzini i Marti

© Fototeca.cat

Crític d’art.

Fill de pare italià, estudià a Itàlia i a Barcelona. Especialitzat en temes d’art, fou col·laborador de La Renaixença (des del 1879) i auxiliar de la càtedra de teoria estètica i històrica de les arts a Llotja. El 1888 esdevingué secretari general de l’Exposició Universal. Com a funcionari municipal fou l’ànima de les posteriors Exposicions de Belles Arts de Barcelona, de les quals fou també secretari general, i així mateix organitzà els concursos arquitectònics anuals del municipi, dels quals fou secretari. Fou cap de la secció de museus i belles arts del municipi i acadèmic de Sant Jordi (1907). Publicà Campeny: su vida y sus obras (1883) i Vicente Rodés: su vida y sus obras (1891). Conreà també la poesia satírica en català.