carlinada

f

Nom donat a cadascuna de les guerres carlines, especialment a la primera i a la tercera, i als diversos intents d’aixecament armat dels carlins.