Carlo Gesualdo

(Nàpols, 1560? — Nàpols, 8 de setembre de 1613)

Compositor i virtuós d’arxillaüt.

Príncep de Venosa. Es casà el 1586 amb la seva cosina Maria d’Ávalos, matrimoni que acabà tràgicament amb la mort de la muller i del seu amant. Contragué noves núpcies amb Elionor d’Este, filla del duc de Ferrara. Residí a Ferrara fins el 1595, que tornà a Nàpols. Escriví madrigals a cinc veus continguts en sis llibres (1594-1611) i d’altres a sis veus, canzonette i obres religioses, com dos llibres de Sacrae cantiones (1603). El seu cromatisme audaç és posat al servei d’una expressió molt lliure.