Carlo Roberto Dati

(Florència, 1619 — Florència, 1676)

Literat i científic italià.

Deixeble de Galileu i de Torricelli, fou secretari de l’Accademia della Crusca, on col·laborà en la tercera edició del Vocabolario . Escriví obres científiques sobre Saturn, la invenció de les ulleres, etc, Prose fiorentine (1661), Vite dei pittori antichi (1667), alguns escrits dramàtics i Discorso dell’obbligo di ben parlare la propria lingua (1657), la seva obra més important.