Carlos Manuel de Céspedes

(Bayamo, 1819 — San Lorenzo, Sierra Maestra, 1874)

Cap de la insurrecció cubana del 1868 i primer president de la república en guerra.

Estudià a Madrid i a Barcelona (1840). Fou desterrat a França per la seva participació en una de les fallides conspiracions de Prim. El 1844 tornà a Cuba. L’11 d’octubre de 1868 inicià l’alçament amb el seu Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cuba (més conegut per Grito de Yara ). Aclamat president per l’assemblea constitucional el 1869, fou destituït a l’octubre del 1873 per raó de les dissensions aparegudes entre els insurgents. Es retirà a les seves possessions de Sierra Maestra, però, delatat a les autoritats colonials, se suïcidà per tal de no ésser arrestat.