Carme Nonell i Masjuan

(Barcelona, 1920)

Escriptora.

Neboda d’Isidre Nonell. Es formà a Madrid, on estudià pintura i on ha exposat. Fou corresponsal de Pueblo a Berlín, i col·laborà a ABC . Ha publicat diverses novel·les en castellà, l’obra Los cinco (1948) sobre els músics del Grup dels Cinc i un recull de poesia. Selección de sonetos de amor (1965). La seva germana Carolina Nonell i Masjuan (Barcelona 1927), assagista, estudià filosofia i lletres i ciències polítiques a Madrid. Ha publicat monografies històriques i una biografia, entre altres treballs, sobre el seu oncle: Isidro Nonell, su vida y su obra (1963). Ambdues germanes han publicat, conjuntament, les obres Cerámica y alfarería populares de España (1973) i Guía de El Pirineo Catalán (1976).