Carmenta

Divinitat llatina, una de les camenes, que posseïa el do de la profecia.

Les seves festes, dites Carmentals ( Carmentalia ), eren celebrades a Roma.