carnitina

γ-trimetil-β-hidroxibutirobetaïna, (CH₃)₃N⁺—CH₂—CHOH—CH₂—COO
f
Bioquímica

Aminoàcid molt higroscòpic soluble en aigua i en alcohol, present en els músculs dels vertebrats, la forma levogira del qual és la vitamina B T .

Sembla que intervé en el metabolisme dels greixos; és essencial per al creixement d’alguns bacteris i d’altres éssers vius, però la major part d’aquests la sintetitzen.