Carnuntum

Fortalesa romana a la frontera danubiana, a l’actual localitat de Petronell (Àustria).

Fou fundada pels romans en els temps d’August (s. I dC) com a base d’operacions de les campanyes danubianes comandades per Tiberi, sobre un poblat celta preexistent que controlava una part de la ruta de l’ambre. Posteriorment, fou quarter de diverses legions (primer la XV i, després, la X i, sobretot, la XIV) i es constituí en una de les principals fortaleses de la línia de fortificacions que els romans construïren entre Vindobona (actual Viena) i Brigetio (actual Ó-Szöny), arribant a ser la capital de la província Pannònia Superior. En temps de Trajà adquirí el seu estatut municipal juntament amb el nom de Colonia Ulpia Carnuntum. Les excavacions arqueològiques han tret a la llum les restes del campament militar primigeni, diverses necròpolis, temples i termes, un amfiteatre amb capacitat per a 13.000 espectadors i un edifici singular interpretat com a escola de gladiadors (s. II dC).