carotenoide

m
adj
Bioquímica

Cadascun dels pigments de color groc, taronja o vermellós trobats en la fracció lipídica insaponificable dels extrets d’animals, vegetals i microorganismes, que poden ésser considerats com a derivats del licopè .

Tenen un paper molt important com a antecessors de les vitamines A, i per això també són anomenats provitamines A . Són fonamentals per a la visió dels animals, puix que formen part dels pigments visuals; hom els pot trobar en els cloroplasts, on són indispensables per a la fotosíntesi; també són part integrant dels pigments de la llet, els ous i les excrescències epidèrmiques (plomes, closques, etc) d’ocells i artròpodes, així com de determinats teixits d’animals marins. Segons que continguin o no continguin oxigen en la molècula, es divideixen en dos grans grups: xantofil·les i carotens.