-carp

Forma sufixada del mot grec καρπός -οῦ, que significa ‘fruit’.

És emprat preferentment per a formar substantius. Ex: acarp, apocarp.