carreter
| carretera

f
m
Història

Menestral que s’encarregava del transport amb carro o amb carreta.

Els carreters, agremiats o lliures, controlaren, fins al s XIX, una gran part del sistema de comunicacions a les terres planes, i al s XVIII viatjaren regularment entre València i Perpinyà i fins a Madrid i Cadis. El 1666 fou constituït, a Barcelona, el gremi de llogaters de mules, que integrava els carreters. Sovintejaren els conflictes amb els traginers i amb els mitjans privats de transport.