carreu

m
Construcció i obres públiques

Carreus de l’absis de Sant Andreu de Salardú

PCB75 (CC BY 2.0)

Pedra tallada en forma de paral·lelepípede rectangular i amb caires vius, emprada en la construcció de murs, pilars, etc.