carruatge

m
Transports

Conjunt de carros, atzembles, etc, per al transport de queviures, bagatges, municions, etc.