carta

missiva
f

Comunicació escrita adreçada a una persona absent, lletra.