carta credencial

lletra credencial
f
Dret administratiu

Document que acredita el nomenament d’un funcionari públic i que serveix perquè hom li doni possessió de la seva plaça.