carta d’Arístees

Carta jueva escrita en grec.

L’autor, que es presenta com a funcionari de Ptolemeu II Filadelf (285-247 aC), pretén d’explicar l’origen de la versió grega dels els Setanta . Ultra recollir la llegenda de la traducció que efectuaren els setanta-dos savis jueus, inclou entusiastes elogis de la llei jueva i de la seva saviesa per demostrar la seva superioritat sobre la cultura hel·lenística. Pot ésser datada aproximadament l’any 140 aC, bé que alguns autors la consideren del s I dC.