cartó de fusada

cartró de fusada
m
Indústria tèxtil

Tub cònic de cartó sobre el qual és enrotllat el fil produït i que serveix d’ànima a la fusada i evita que el fil s’embulli en arrancar-la del fus o en transportar-la o debanar-la.