cartulari

m
Transports

Llibre que portava l’escrivà d’una nau per anotar-hi les dades de càrrega i descàrrega i altres detalls de la comptabilitat.