Casa Calvet

Aspecte exterior de la façana principal de la Casa Calvet

© Fototeca.cat

Edifici modernista de Barcelona, construït per Antoni Gaudí entre el 1898 i el 1900 per encàrrec de Juliana Pinto, vídua de l’empresari tèxtil Pere Màrtir Calvet.

Situat al carrer de Casp, és un edifici d’influència barroca, de façana simètrica i estructurada. A la façana es distribueixen cinc balcons per planta i una tribuna, que remarca la situació de la planta noble. Hi destaca la decoració amb elements simbòlics que fan referència a la vida, professió i personalitat de Pere Calvet. A l’interior, destaquen les columnes salomòniques, les pintures decoratives, el baldaquí on s’encaixa l’ascensor i la gran escala d’accés als pisos. A la façana posterior, una galeria connecta el pis noble amb un gran jardí que ocupa el terrat del magatzem. Als baixos de l’edifici, originàriament despatx comercial i magatzem tèxtil de l’empresa familiar, hi ha una restaurant. Gaudí dissenyà també el mobiliari de l’habitatge dels propietaris, conservat a la casa museu del parc Güell. L’any 1900 la casa fou escollida per l’Ajuntament de Barcelona millor obra construïda aquell any.