casa de correus

m

Oficina principal del servei de correus d’una població.