casa delmera

f
Història

Als segles XIII-XVII, casa on calia anar a portar els delmes, dins una determinada demarcació territorial.