casal d’Olivet

Olivet, domus d’

Restes de la torre circular del casal d’Olivet (s. XI-XV), al terme de Canovelles

© Diego Sola

Casa forta de Canovelles (Vallès Oriental), al NW del municipi.

Situada al bosc de can Marquès, dominava una zona de la vall de Tenes, sobre el torrent de Can Canyelles. És documentada per primera vegada el 1072. Fou residència del llinatge dels Riudeperes, principals senyors feudals de Canovelles a l’edat mitjana. A causa d’un incendi fou abandonada durant la primera meitat del segle XV. Se’n conserva, en estat de runa, la torre circular i part dels murs de la casa. Fruit dels treballs arqueològics realitzats a partir del 1993, es recuperà un important aixovar domèstic i equipament militar, conservats al Museu de Granollers .