casament

m
Disseny i arts gràfiques

Operació que consisteix a fer coincidir tots els elements que componen una pàgina dins el marc del traçat de muntatge de manera que un cop el plec és imprès, en plegar-lo, la cara i el revers de les pàgines coincideixin perfectament quant a blancs i quant a la seva seqüència.