Casar de Cáceres

Municipi de la província de Càceres, Extremadura, situat al N de la ciutat de Càceres.

Hi ha agricultura, ramaderia i una certa activitat indústrial: construccions metàl·liques, fusta, indústries alimentàries.