CASE integrat

I-CASE
m
Electrònica i informàtica

Enginyeria del programari assistida per ordinador en què l’ús d’eines informàtiques s’aplica en totes les fases del cicle de vida del programari.