Casimir Arvet-Touvet

(Gières, Delfinat, 1841 — Gières, Delfinat, 1913)

Botànic francès.

Especialista en el gènere hieraci , és autor de nombrosos treballs que sovint contenen referències a localitats catalanes i també, molt especialment, de Hieraciotheca Gallica et Hispanica (1899-1911), recopilació d' exsiccates amb força espècimens catalans, un dels deu únics exemplars de les quals es conserva als herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona.