Casino Mercantil Barcelonès

Casino Barcelonès

Entitat recreativa i cultural creada a Barcelona el 1860, instal·lada al Teatre Principal.

El 1872 es fusionà amb l’Ateneu Català i constituí l' Ateneu Barcelonès .