casquet

m
Indumentària

Lligadura de tela, cuir, etc, rodona, sense ales ni visera.