Castell d’Aro

la Vall d’Aro

El castell de Castell d’Aro

© Fototeca.cat

Poble del municipi de Castell i Platja d’Aro.

Aturonat a l’esquerra del Ridaura i esmentat ja el 1362, es formà prop d’un castell, probablement el castrum Benedormiens, donat el 1041 al monestir de Sant Feliu de Guíxols. Formà part de la batllia reial de la Vall d’Aro, convertida al segle XIX en municipi, del qual fou el cap i li donà el nou nom; dins el mateix segle se segregà el municipi de Santa Cristina d’Aro. L’església parroquial (Santa Maria), consagrada el 1078, depengué de Santa Cristina d’Aro fins al segle XVII. Fins el 1991 fou cap de municipi, al qual també donà nom.