castell de Colltort

Vista de les restes del castell de Collfort, a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)

© Fototeca.cat

Castell roquer, en ruïnes, de la vall d’Hostoles (terme de Sant Feliu de Pallerols), al cim del turó de Colltort (845 m alt.), a l’extrem oriental de la serra del Corb.

Entre aquest turó i la serra de Fontpobra s’obre el coll Tort (825 m alt.), damunt la vall de Sant Iscle, on hi ha el poble de Sant Iscle de Colltort. El castell és esmentat des del 1017; havia estat donat en feu pel comte Ramon Borrell de Barcelona al comte de Besalú, Bernat Tallaferro. La jurisdicció passà a la senyoria d’Hostoles i, després, als Santapau; al s. XVII formava part de la batllia reial d’Hostoles.