castell de Lladurs

Edifici històric del municipi de Lladurs (Solsonès).