castell de Llort

Antic castell de la vall d’Àneu, dins el terme d’Espot (Pallars Sobirà), a la confluència del riu Escrita i la Noguera Pallaresa.

És esmentat ja el 950.