castell de Vilamalefa

castell de Vilamalea

Antic castell de l’Alt Millars, origen de la vila del el Castell de Vilamalefa i de la nova vila de Vilafermosa ( fermosa és la romanització de la forma aràbiga malefa ); queden restes de l’edifici, on hi havia la capella de Santa Llúcia, primitiva parròquia de la vila.

L’indret on fou bastit el castell i la vila domina la vall del riu de Vilamalefa , afluent, per la dreta, del Millars, que neix a Aragó, a la serra de Gúdar, i que, després de passar per Linares de Mora (el riu s’anomena en aquest sector riu de Linares ) i Castelvispal, entra al País Valencià 6 km abans de Vilafermosa. A Cedraman hom ha previst la construcció d’un pantà. El riu, sempre molt encaixat i seguint la direcció general NW-SE, passa encara per Lludient i Argeleta (la part més baixa del riu rep també el nom de riu d’Argeleta ) i s’uneix al seu col·lector prop de Vallat.