castell d’Hostalric

Castell d’Hostalric

Josep Maria Viñolas Esteva (CC BY 2.0)

Antic castell del municipi d’Hostalric (Selva), situat sobre una mola.

Té l'origen en un castell medieval, si bé l’edifici actual correspon a la gran reestructuració feta durant el segle XVIII, segons plans, sembla, de Pròsper de Verboom, seguint el model francès establert per Vauban. Conserva en bon estat, especialment després de la darrera restauració, les rampes i els grans murs en forma angular o d’estrella, els valls i les torrelles de defensa. La condició de fortalesa militar es mantingué fins al segle XX, amb governador i guarnició, i posteriorment passà a propietat del municipi. L'any 1963 fou declarat monument nacional historicoturístic.