Castellet

Castell de Castellet

Angela Llop (CC BY-SA 2.0)

Poble i antic cap del municipi de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), damunt un serrat calcari encinglerat a la dreta del riu de Foix.

Domina actualment el pantà de Foix. Sorgí al costat del castell de Castellet o de Sant Esteve de Castellet (molt restaurat en 1928-29 per Josep de Peray i March), esmentat ja al segle X a la marca del comtat de Barcelona; el 1405 Martí I en vengué el mer i mixt imperi a Pere de Torrelles; al segle XVII passà als comtes de Santa Coloma. L’església parroquial de Sant Pere és romànica (modificada al segle XVII).