Castellnou de la Plana

Castell de la Plana

Exterior de Castellnou de la Plana (Moià)

© C.I.C. - Moià

Antic molí senyorial que fou transformat en un gran casal gòtic, on continuaren residint els seus propietaris fins al segle XVII, situat a migdia de Moià (Moianès), ben prop de la carretera que comunica amb la de Castellterçol.

El 1645 Pere de Planella, baró de Talamanca, Calders, Rodors, etc., va vendre Castellnou a la família Barrera. Avui es manté encara ben sencer i té detalls, com una cambra subterrània sobre pilars i voltes que evoquen tot l’art militar medieval.

L’antiga casa forta de Castellnou de la Plana, dita de Molins, es convertí el 1381, per privilegi del rei Pere III a Pere de Planella, en castell termenat que incloïa en la seva jurisdicció el terme de Moià i la parròquia de Marfà. Pere de Planella havia comprat a la corona el mateix any l’antic terme de Clarà i la vila de Moià. La família Planella, que sembla originària del Mas Planella de Moià, començà a despuntar en la vila de Moià al segle XIII i acabà essent una de les grans famílies nobles catalanes i tresorers reials. Entre els seus extensos béns es compten a més de Castellnou, la castlania de Clarà i Rodors, els castells i termes de Castellcir, Granera, Mura, Talamanca i Calders, la castlania de Tona i altres dominis més petits.

Els moianesos es rebel·laren contra aquest domini dels Planella i mitjançant una redempció pecuniària aconseguiren el 1384 de retornar al domini reial i ésser declarats “carrer de Barcelona”. Malgrat això, una bona part del terme restà en poder dels Planella i el seu centre jurisdiccional fou Castellnou fins l’any 1408.