Castellonet de la Conquesta

Castelló de la Conquista, Castelló, Castellonet, Castellonet de Borró, Castellonet de Santa Fe (ant.)

Municipi de la Safor, accidentat per les petites serres que marquen la transició entre la vall d’Albaida i l’horta de Gandia.

Les terres no conreades (més de 300 ha) són parcialment poblades per pins i brolles, en part de propietat comunal. El regadiu fou ampliat els anys seixanta amb la perforació de diversos pous: el taronger hi és el conreu predominant. Al secà, en retrocés, hom conrea vinya (moscatell), garrofers, ametllers i oliveres. La població arribà al màxim el 1900, i, després d’assolir el mínim els primers anys noranta, ha tingut una certa recuperació. El poble (167 h agl [2006], castellonetins ; 172 m alt.) és al sector més pla del terme. L’església parroquial (Sant Jaume) fou iniciada el 1729.