Castellonroi

Castillonroy (es)

Municipi de la Llitera, al sud d’un dels darrers plecs dels Pirineus (serra del Solà, roca Foradada, serra de Pinyana).

Presenta alçades de 600 a 700 m, que culminen al Montpedró (734 m alt), situat al SE i coronat per l’església de Sant Salvador de Montpedró. És format per la vall baixa del Reguer, afluent, per la dreta, de la Noguera Ribagorçana (que travessa i, en part, limita el terme a llevant), la qual s’ha obert pas a través d’aquella alineació muntanyosa per un profund congost aprofitat per a la construcció de la resclosa i central elèctrica de Santa Anna; aigua avall hi ha la presa de Pinyana, on s’inicia, a la dreta, el canal de Pinyana o de Lleida (la central elèctrica de Pinyana, vora el canal, és a l’extrem meridional del terme) i, a l’esquerra, la séquia d’Ivars. El secà ocupa més de 1.000 ha, el regadiu unes 140 ha i les pastures més de 700 ha. Els conreus principals són els cereals, l’olivera, el farratge i una mica de vinya. Hi ha unes 500 ha de terreny forestal, la meitat del qual és garrigar. La ramaderia més important és la de bestiar porcí, seguida de l’oví. Hi ha molins d’oli.

El poble (420 h agl; 4 h agl [1996] 454 m alt) és a l’esquerra del Reguer. L’església parroquial és dedicada a l’Assumpció. Dins el terme hi ha el despoblat de Pinyana.