Castelo Branco

Capital del districte homònim, Portugal, a la Beira Baixa.

Situada al peu d’un turó (472 m) coronat per un castell que pertangué a l’orde dels Templers, és un centre agrícola i comercial (vi, suro, llana). Conserva restes de l’època romana. Del 1771 al 1882 fou seu episcopal.