castlà

m
Història

A l’edat mitjana, el qui tenia el govern i la jurisdicció d’un castell i d’una porció de béns annexos o castellania, en possessió immediata, bé que sense cap dret sobre el domini útil, en nom del senyor que els hi havia confiats, a voltes de manera vitalícia, però generalment temporal o accidental.

No podia posar sotscastlà sense el consentiment del seu senyor. Des del s XIV els castlans començaren a ésser substituïts pels batlles, alcaids i capitans de castell.