casuàrid

m
sing
Ornitologia

Ocell de la família dels casuàrids .