Çatal Hüyük

Jaciment neolític de la plana de Konya (Turquia), el més antic i important conegut fins ara del Neolític anatòlic.

Fou excavat per J. Mellaart, de l’escola anglesa d’Ankara. Els seus dotze nivells són datats d’entre el 6500 aC i el 5650 aC pel carboni 14. És una aglomeració de cases rectangulars, amb magatzems i sitges acostats; les cases tenen l’entrada al sostre, amb escales de fusta; hi ha finestres a la part més alta dels murs i, a l’interior, bancs d’obra recoberts amb algeps. En les etapes preceràmiques hom hi troba vasos de fusta i de vímet i recipients de cuir. Hom enterrava els morts dins les cases, després de la descarnació del cadàver a la intempèrie. Hi ha igualment una gran quantitat de capelles de la Deessa Mare, amb interessants pintures murals.