catalanofòbia

f

Aversió a Catalunya o als catalans.