catalèpsia

anoclèsia
f

Trastorn psicomotor que afecta el to muscular i la iniciativa motora.

Consisteix en hipertonia rígida amb incapacitat de moviments espontanis i amb manteniment de les positures imposades. Es presenta principalment en alguns malalts esquizofrènics i en histèrics. També pot ésser provocada per hipnosi.